Categorieën
...

Wat is de deadline voor het betalen van een bestuurlijke boete?

In de Russische Federatie zijn er verschillende soorten aansprakelijkheid. Het zachtst is bijvoorbeeld administratief. Meestal wordt het uitgedrukt door een aanhouding voor een bepaalde periode (tot 15 dagen), of door een boete voor het bedrag dat wettelijk is vastgesteld. In het tweede geval is het nodig om tot een bepaald punt geld in de staatskas te storten. Maar welke? Wat is de deadline voor het betalen van een administratieve boete in een bepaald geval? En wat dreigt voor late betaling van de betreffende betaling? Iedereen moet de relevante informatie begrijpen.

Fijne fasen

Eerst moet u begrijpen hoe een boete wordt toegewezen voor een administratieve overtreding. Dit proces kan in verschillende fasen worden verdeeld.

Administratieve boete - hoe snel te betalen

namelijk:

  • overtredingen vaststellen en een beslissing opstellen;
  • melding van een burger over het opleggen van een boete;
  • inwerkingtreding van de sanctie.

In sommige gevallen wordt een beslissing over een administratieve overtreding genomen op basis van een rechterlijke beslissing. Bijvoorbeeld als het gaat om het opleggen van een boete aan een burger met het verlies van een rijbewijs.

Nadat de sanctie in werking is getreden, moet de burger begrijpen wat de uiterste datum is voor het betalen van een bestuurlijke boete in Rusland. Alleen zo kan hij betalingsachterstanden voorkomen. Ze zal ernstige gevolgen hebben.

Tijd om te betalen

De termijn voor de betaling van de boete voor een administratieve overtreding is vastgesteld door de huidige wetgeving. Het is er een voor alle situaties. Dat wil zeggen, het maakt niet uit waarvoor de betaling is toegewezen - u moet in dezelfde periode geld storten.

Hoeveel tijd wordt er gegeven om een ​​administratieve boete te betalen in Rusland

Op dit moment is de uiterste datum voor het betalen van een bestuurlijke boete twee maanden. Dit betekent dat late betaling begint op de 61ste dag. Deze periode wordt beschouwd als de tijd die is vrijgemaakt voor vrijwillige bijdragen aan de staatskas. Als u hieraan niet voldoet, moet u extra verantwoordelijkheid dragen. Daarover zal later worden beschreven.

Bij inwerkingtreding

Het is de moeite waard aandacht te besteden aan het feit dat 60 dagen die zijn toegewezen voor de terugbetaling van de boete op vrijwillige basis niet onmiddellijk beginnen nadat het relevante besluit over het opleggen van sancties is genomen. Dit komt omdat iedereen de kans heeft om in beroep te gaan tegen een boete of andere straf voor een overtreding.

Deze procedure duurt slechts tien dagen. Dienovereenkomstig kan een burger, hoewel hij het niet eens is met de beslissing, in beroep gaan bij de rechtbank. Een eerder afgegeven resolutie treedt pas in werking nadat een week en drie dagen zijn verstreken. Vanaf dat moment wordt de deadline voor betaling van een bestuurlijke boete in de Russische Federatie geteld.

Hieruit volgt dat een persoon slechts 70 dagen heeft om de taak te voltooien. Als de overtreder niet genoeg geld heeft, kan hij naar de rechter stappen en een uitgesteld betaling- of termijnplan vragen. Toegegeven, het gebrek aan geld zal moeten worden gedocumenteerd.

Met korting

Sommige boetes kunnen gedeeltelijk worden betaald. Meer precies, met korting. Bijvoorbeeld het grootste deel van de boetes van de verkeerspolitie.In de regel kan dit binnen zeer korte tijd worden gedaan.

Kortingsboete

De betalingsvoorwaarden van de administratieve boete door een persoon met een korting van 50% van het betalingsbedrag zijn 20 dagen. Het aftellen begint vanaf het moment dat een beslissing wordt genomen om de juiste sanctie toe te passen op een specifieke persoon.

Belangrijk: het geld moet gedurende de opgegeven tijd naar de ontvanger van de boete gaan. Anders moet u de resterende helft van het bedrag betalen.

Tegelijkertijd kunnen verkeerspolitieboeten met betrekking tot dronkenschap, rijden zonder een voertuig te registreren, rijden in een rood licht, rijden in tegenliggers en deelnemen aan verkeersongevallen die lichte of matige schade veroorzaken, niet met korting worden betaald.

Wat gebeurt er als de boete wordt geannuleerd

Het komt voor dat burgers lange tijd voor hun zaak vechten voor de rechtbank. Bijvoorbeeld wanneer ze het fundamenteel oneens zijn met de sancties die hun worden opgelegd. Sommige mensen vervolgen en bewijzen hun onschuld gedurende enkele maanden, waarbij ze alle deadlines voor het betalen van een administratieve boete overslaan.

De termijn voor betaling van een bestuurlijke boete bij gerechtelijk bevel

In dergelijke omstandigheden moet de potentiële dader nog steeds het overeenkomstige bedrag aan de staatskas betalen binnen de wettelijke termijnen.

Wat moet ik doen als de betalingstermijn voor de bestuurlijke boete door de rechterlijke beslissing is verstreken, de persoon het geld binnen de voorgeschreven termijn heeft betaald en de hem opgelegde sancties ongeldig zijn verklaard? Maak je geen zorgen - het geld wordt volledig geretourneerd. Het is voldoende om het feit te bevestigen dat een boete wordt opgelegd aan een rechter van de staatskas. Het is beter om dit rechtstreeks tijdens het proces te doen. Als de burger zich feitelijk nergens schuldig aan maakt, wordt onmiddellijk een beslissing genomen om de boete te annuleren en terug te betalen aan de betaler. Anders erkent de rechter eerst de eerder opgelegde sancties als ongeldig.

Wat te verwachten voor vertraging

Helaas is niet iedereen gewetensvol met zijn plichten. Sommige personen zijn bereid geen rekeningen te betalen of belastingen te betalen. En doof ook geen boetes uit. Dit alles leidt, zoals reeds gezegd, tot het brengen van een persoon tot extra verantwoordelijkheid.

Hoe snel moet u een boete betalen

Vanaf de eerste dag van uitstel wordt elke dag een boete aan de burger in rekening gebracht. Om de groei van de rente te stoppen, moet de dader eerst de hoofdboete betalen en vervolgens betalingen verrichten voor te late betalingen.

Zodra de schuld een totaal van 3.000 roebel overschrijdt, kan de zaak worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarders. Deze dienst dwingt het innen van gelden van debiteuren.

Gerechtsdeurwaarders kunnen bijvoorbeeld:

  • beslag leggen op bankrekeningen;
  • debitcards van burgers blokkeren;
  • om een ​​persoon te verbieden Rusland te verlaten;
  • beslag leggen op eigendom.

Het komt ook voor dat als gevolg van het niet betalen van boetes en andere schulden, de eigendommen van een burger te koop worden aangeboden. Na de verkoop gaat de opbrengst naar het afbetalen van de schuld. Als er dan iets overblijft, wordt het geld teruggegeven aan de voormalige schuldenaar.

conclusie

Nu is het duidelijk hoe snel het is om boetes in Rusland te 'sluiten'. En wat gebeurt er als de bijbehorende betaling ook wordt vertraagd.

Hoe een administratieve boete te betalen

In de regel is het beter om niet te aarzelen om geld over te maken naar de staatskas. Alleen op deze manier kunnen extra problemen worden vermeden en kan er verantwoording worden afgelegd.

Belangrijk: de administratieve verjaringstermijn is 2 jaar. Als de burger hen gedurende deze tijd niet heeft betaald of niet is teruggevorderd, "brandt de sanctie".


Voeg een reactie toe
×
×
Weet je zeker dat je de reactie wilt verwijderen?
Verwijder
×
Reden voor klacht

bedrijf

Succesverhalen

uitrusting